Лукашенко: Ўзбекистон Қозоғистонда юз берган тартибсизликлардан хулоса чиқариши керак

Лукашенко: Ўзбекистон Қозоғистонда юз берган тартибсизликлардан хулоса чиқариши керак Қозоғистонда юз берган тартибсизликлардан биринчилардан бўлиб Ўзбекистон хулоса чиқариши керак. Бу

БАТАФСИЛ...